Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

8ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία παρουσιάσεων.
  • Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ για να συλλέξουν δεδομένα και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους.
  • Να παράγουν ένα μουσικό έργο το οποίο θα επιλέξουν.

Α) Αφού επεξεργαστείτε το υλικό που έχετε συγκεντρώσει, δημιουργείστε μια παρουσίαση PowerPoint (περίπου 20 διαφάνειες) με όλα τα στάδια της ερευνητικής σας διαδικασίας. Θα οργανώσετε όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια και των δύο τετραμήνων σε μια ενιαία παρουσίαση , ενσωματώνοντας τα τεχνήματα και όλο το υλικό (μουσική , βίντεο , κείμενα ,φωτογραφίες, γραφήματα, αφίσες) που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα (διαθέσιμος χρόνος 120΄)

Β) Επιλέγουμε τραγούδια ή και ηχητικά αποσπάσματα, που θα χρησιμοποιήσουμε για μουσική επένδυση της παρουσίασης μας . Εξετάζουμε τη δυνατότητα της απόδοσης από τα μέλη της ομάδας μας (διαθέσιμος χρόνος 10΄-30΄)

Γ)Παρουσιάστε το PowerPoint στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

1η διαφάνεια: θέμα ερευνητικής εργασίας- μέλη ομάδας
2η διαφάνεια: ερωτήματα- προβληματισμός
3η διαφάνεια: πορεία ερευνητικής εργασίας- χρονική διάρκεια
4η διαφάνεια: εννοιολογικός χάρτης
5η – 8η διαφάνεια: πληροφορίες – φωτογραφικό υλικό (βιβλιογραφική έρευνα)
9η διαφάνεια: ενημερωτικό βίντεο
10η – 14η διαφάνεια: έρευνα δημοσκόπησης α΄ τετραμήνου
15η – 20η διαφάνεια: τεχνήματα β΄τετραμήνου
21η διαφάνεια: αξιολόγηση – κριτική αποτίμηση (θετικά και αρνητικά στοιχεία)






7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

7ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2ο ΣΤΑΔΙΟ ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  • Να εξασκηθούν οι μαθητές στη δημιουργία ενός τεχνήματος , που σχετίζεται με τη μορφή τέχνης που επέλεξαν
  • Να εξοικειωθούν με τη δημιουργία και την επεξεργασία βίντεο και φωτογραφίας.
  • Να εκφράζονται δημιουργικά με τη χρήση ΤΠΕ, αξιοποιώντας χιούμορ και φαντασία
  • Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις κατασκευές, τη ζωγραφική, το κολάζ, τις μεικτές τεχνικές
Α) Η κάθε ομάδα επιλέγει έναν διαφορετικό τομέα σαν πηγή έμπνευσης ( π.χ. επικαιρότητα, σχολική ζωή, περιβάλλον, συναισθήματα…) για να δημιουργήσει ένα τέχνημα που σχετίζεται με τη μορφή τέχνης που επέλεξαν .

Β) Το κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει να δημιουργήσει ένα τέχνημα που σχετίζεται με τη μορφή τέχνης που επέλεξαν , επιλέγοντας σαν πηγή έμπνευσης τον τομέα που επέλεξε η ομάδα του.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τα είδη του τεχνήματος που μπορείτε να δημιουργήσετε:
ΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ: πίνακας, διακοσμητικό ή χρηστικό αντικείμενο, κόσμημα
ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ: σχέδιο, μακέτα (συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας)
ΟΜΑΔΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ποίημα, διήγημα
ΟΜΑΔΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ : στίχους, μελωδία (συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας)
ΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ: παντομίμα, θεατρικό σκετς, μουσικοχορευτική παράσταση (συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας)
ΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: σενάριο, απόδοση ρόλων, βιντεοσκόπηση (συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας)
(διαθέσιμος χρόνος 240΄)


Γ) Παρουσιάστε τα έργα σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος )

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

ΒΙΝΤΕΟ 5ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ 4ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ 3ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ 2ης ΟΜΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ 1ης ΟΜΑΔΑΣ

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

ΘΥΡΕΟΣ 3ης ΟΜΑΔΑΣ


ΘΥΡΕΟΣ 5ης ΟΜΑΔΑΣ


ΘΥΡΕΟΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ



ΘΥΡΕΟΣ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


ΘΥΡΕΟΣ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ





ΑΦΙΣΑ 5ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


ΑΦΙΣΑ 4ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


ΑΦΙΣΑ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


ΑΦΙΣΑ 3ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ


ΑΦΙΣΑ 1ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ




Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1ο ΣΤΑΔΙΟ) ΡΟΛΟΙ:
Στόχος:
  •   Να εξασκηθούν οι μαθητές στη σύνθεση της ερευνητικής εργασίας , δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
  •   Να τους ενθαρρύνουμε, να αξιολογήσουν την ομάδα τους και τον εαυτό τους.
Α) Ολοκληρώστε το πρώτο μέρος της τελικής γραπτής σας εργασίας με τις πληροφορίες που αναφέρονται στον αρχικό σας προβληματισμό (η κάθε ομάδα αναλύει τα θέματα που αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό εργασιών).
Στη συνέχεια ασχοληθείτε με τον πρόλογο της εργασίας : ΤΙΤΛΟΣ – ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ – ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑΤΑ – ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (διαθέσιμος χρόνος 60΄)

Β) Παρουσιάστε την εργασία σας στις υπόλοιπες ομάδες (διαθέσιμος χρόνος 5΄)

Γ) Αξιολογείστε την ομάδα σας και τις υπόλοιπες ομάδες , συμπληρώνοντας τα φύλλα αξιολόγησης που σας δίνονται.
Η αξιολόγηση θα συμπεριληφθεί μαζί με τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια στον επίλογο της ερευνητικής μας εργασίας. (διαθέσιμος χρόνος 15΄)

Δ) Συνθέστε το φάκελο της ερευνητικής σας εργασίας με το υλικό όλων των ομαδικών δραστηριοτήτων, καθώς και τον ατομικό σας φάκελο με τα ημερολόγια, τα δελτία αξιολόγησης και τα αντίγραφα του υλικού που ετοιμάσατε για την ερευνητική εργασία (διαθέσιμος χρόνος 20΄)